Ακίνητα: Το 2019 και τι περιμένουμε το 2020

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ πρόσημο έκλεισαν το 2019 οι πωλήσεις ακινήτων, σπάζοντας το φράγμα των 10,000.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις πωλητηρίων εγγράφων στο Κτηματολόγιο ανήλθαν σε 10,366 για το 2019, ενώ το 2018 είχαμε 9,242 πωλήσεις, είχαμε δηλαδή μια αύξηση 12%.

Να αναφέρουμε ότι για την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις σε Κύπριους παρουσίασαν μια αύξηση της τάξης του 21%, φτάνοντας τις 5,909 πωλήσεις. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αύξηση παρατηρήθηκε σε όλες τις επαρχίες.

Αναφορικά με τους Ευρωπαίους αγοραστές, η αύξηση ήταν μόνο 7%, φτάνοντας τις 1,555 πωλήσεις.

Οι υπόλοιπες 2,902 πωλήσεις αφορούν αλλοδαπούς από τρίτες χώρες, που αποτελούν ποσοστό 28% του συνόλου, χωρίς να σημειωθεί αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Ιδιαίτερα οι πωλήσεις σε αλλοδαπούς από τρίτες χώρες ήταν αυξημένες μέχρι τον Μάη του 2019, με συνολικό αριθμό 1,532 πωλήσεις και μηνιαίο μέσο όρο 306 πωλήσεις. Για τους υπόλοιπους επτά μήνες του 2019 οι πωλήσεις ανήλθαν στις 1,421 με μέσο όρο 203 πωλήσεις τον μήνα.

Ο λόγος που παρατηρήθηκε αυτή η μείωση σε αγορές από αλλοδαπούς τρίτων χωρών είναι οι αυξημένες απαιτήσεις που καθόριζε το κυπριακό πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων, μετά το Μάη.

Φυσικά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αφορούν όλες οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γίνονται και πωλήσεις για απόκτηση μόνιμης άδειας παραμονής ή για καθαρά επενδυτικούς λόγους.

Ο πιο κάτω πίνακας είναι χαρακτηριστικός σ’ ό,τι αφορά τα δεδομένα των πωλήσεων σε κάθε επαρχία το 2019.

 

ΕΠΑΡΧΙΑ

Αριθμός πωλήσεων

Ποσοστό στο σύνολο

Ποσοστό ετήσιας αύξησης

Λευκωσία

1,998

19.3%

24%

Λεμεσός

3,517

34%

3%

Πάφος

2,630

25.3%

17%

Λάρνακα

1,568

15.1%

17%

Αμμόχωστος

653

6.3%

2%

Παγκύπρια

10,366

100%

12%

 

Η Λεμεσός, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, συνεχίζει να κατέχει την πρωτιά στις πωλήσεις, με ποσοστό συμμετοχής 34%. Ακολουθούν Πάφος και Λευκωσία με 25% και 19% αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των πωλήσεων στη Λευκωσία, γεγονός που αποδεικνύει ότι επιστρέφουν στην αγορά ακινήτου οι ντόπιοι αγοραστές.

Η μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε στη Λάρνακα, να αναφέρουμε ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με την κάθοδο αγοραστών από τον Λίβανο.

Η αύξηση του αριθμού των πωλήσεων το 2019 σημειώθηκε παρά την αδράνεια και αδυναμία των κυβερνώντων να λύσουν τα χρόνια προβλήματα του τομέα που συνεχίζουν να χρονίζουν και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σ’ έναν τομέα που είναι από τους βασικούς αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας.

Αυτά αφορούν:

  • Την σημαντική καθυστέρηση στην αδειοδότηση νέων κτιρίων και στη νομιμοποίηση/ τιτλοποίηση των αναπτύξεων.
  • Τα τεράστια προβλήματα με τις κοινόκτητες οικοδομές.
  • Τις στρεβλώσεις του νόμου περί ενοικιοστασίου.
  • Την αργή επίλυση διαφορών, λόγω της κακής λειτουργίας των δικαστηρίων μας.
  • Τις πολύπλοκες και πολλές φορολογίες και τέλη που βαραίνουν τα ακίνητα.

Με την ελπίδα ότι κάποια από αυτά τα προβλήματα θα επιλυθούν το 2020, αναμένουμε ότι το ενδιαφέρον των Κυπρίων θα αυξηθεί σε λογικά επίπεδα και παράλληλα το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες (Λίβανο, Ισραήλ, κ.ά.) θα συνεχιστεί για μικρού μέχρι μεσαίου μεγέθους ακίνητα, τόσο για ιδία χρήση όσο και για σκοπούς επενδύσεων.

Το ενδιαφέρον για πολιτογραφήσεις θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα αλλά χαμηλότερα των προηγούμενων ετών, χωρίς προοπτική αύξησης, αφού υπάρχει πλαφόν στον αριθμό νέων διαβατηρίων που μπορεί να εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Γιώργος Μουσκίδης

Διευθυντής FOXSmartEstateAgency

Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ