Ν/σ ΥΠΡΟΠΟ: Εποπτευόμενοι χώροι χρήσης ναρκωτικών - Και αυθαιρεσίες ένστολων ο Συνήγορος του Πολίτη

Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον νέο Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την αναβάθμιση του συστήματος εθελοντισμού-πολιτικής προστασίας και την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Η επεξεργασία του θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Στις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί εποπτευόμενους χώρους χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ενώ διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, που θα μπορεί να διερευνά και φαινόμενα αυθαιρεσίας από ένστολους.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

- Η δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού να λειτουργούν Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα ΧΕΧ μπορούν να λειτουργούν και υπό μορφή κινητών μονάδων, ενώ το είδος, ο τύπος και οι προϋποθέσεις τους λειτουργίας τους θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

- Ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη θα μπορεί να διενεργεί έρευνες ανεξάρτητα από τυχόν παράλληλη εξέλιξη ποινικής δίκης ή διαδικασίας.

Με βάση το νομοσχέδιο, λέον αναβαθμισμένο ρόλο στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τη διαχείριση κρίσεων θα έχουν στο εξής οι Περιφέρειες. Σε κάθε μία θα οριστεί από τον περιφερειάρχη συντονιστής, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και θα προΐσταται όλων των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται (δασαρχεία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.ά). Επίσης, σε κάθε Περιφέρεια θα δημιουργηθεί Κέντρο Επιχειρήσεων που θα διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μέσα επικοινωνίας κ.ά. Το Κέντρο αυτό, όπως και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που θα είναι αρμόδιες για την Πολιτική Προστασία, θα στεγάζονται σε ξεχωριστά κατάλληλα κτήρια, τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των οποίων θα χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Οικονομικών. Σε κεντρικό-εθνικό επίπεδο θα λειτουργεί και θα συνεδριάζει σε μόνιμη βάση, κι όχι μόνο όταν προκύπτει πρόβλημα, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών και φορέων. Επικεφαλής όλων θα είναι ο εθνικός διοικητής.

Με το νομοσχέδιο αυτό θα μπορεί πλέον μια περιοχή να κηρυχθεί σε «ειδική κινητοποίηση επαπειλούμενου κινδύνου» ενόψει δυσμενών καιρικών φαινόμενων κ.ά, ώστε έγκαιρα να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή καταστροφών. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύει ό,τι και στην περίπτωση που κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη. Παράλληλα, συγκροτείται Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ ή της Ένωσης Περιφερειών, ανάλογα την περίσταση.

Η Επιτροπή αυτή, αν αξιολογεί ότι είναι έκτακτη ανάγκη ή ειδικής κινητοποίησης ένα έργο και κριθεί ως κατεπείγον κι άμεσα υλοποιήσιμο, τότε θα αδειοδοτείται από τη ΓΓΠΠ εντός 90 ημερών, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Τα έργα αυτά θα αφορούν αντιπλημμυρικά, συντήρηση δασικών δρόμων, καθαρισμούς και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ