Τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών μέχρι 31/12/2015

Τέθηκε σε ισχύ από το Τμήμα Φορολογίας ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν11(Ι)/2020), με τον οποίο επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών για φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, για όλες τις οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 και οι οποίες είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος Φορολογίας, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης με δόσεις, από τις 14/02/2020 και για περίοδο 6 μηνών (δηλαδή μέχρι 14/08/2020).

Επίσης, φορολογικές Δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν περιόδους μέχρι 31/12/2015 μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30/06/2020.

Η ρύθμιση ακυρώνεται αυτοδίκαια, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, «όταν ένας φορολογούμενος καθυστερεί σωρευτικά περισσότερο από πέντε (5) δόσεις, αντί για (3) δόσεις που ίσχυε μέχρι σήμερα».

Επιπλέον, το Τμήμα αναφέρει ότι οι υπόλοιπες πρόνοιες της περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, Νομοθεσίας εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ