Το 9,6% του πληθυσμού της ΕΕ ξόδεψε το 40% ή περισσότερο του εισοδήματος για στέγαση, 2% στην Κύπρο

Το 9,6% του πληθυσμού της ΕΕ ξόδεψε το 40% ή περισσότερο του εισοδήματος των νοικοκυριών τους σε στέγαση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 2,0%, το 2ο χαμηλότερο στην ΕΕ, μετά τη Μάλτα (1,7) και στην Ελλάδα 39,5% - το υψηλότερο στην ΕΕ. Όταν το ποσοστό των σχετικών δαπανών φτάνει το 40%, τότε υφίσταται "υπερφόρτωση του κόστους στέγασης", σύμφωνα με τη Eurostat.

Αναλυτικά, σε 11 κράτη μέλη, λιγότερο από το 6,0% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης.
Αντίθετα, το ποσοστό υπερφόρτωσης του κόστους στέγασης ήταν 10% ή περισσότερο στη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Δανία και τη Βουλγαρία. Η υπερβολική επιβάρυνση ήταν πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα, όπου το 39,5% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά ξοδεύοντας πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση. Αυτές οι διαφορές μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στις εθνικές πολιτικές για την κοινωνική στέγαση ή τις δημόσιες επιδοτήσεις και τα οφέλη που παρέχονται για τη στέγαση, αναφέρει η Eurostat.

Tέλος, σύμφωνα με τη Eurostat το ΑΕΠ της ΕΕ των 27 το 2017 αντιπροσώπευε το 16,0% του παγκόσμιου ΑΕΠ, εκφραζόμενο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS). Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες, με μερίδια 16,4% και 16,3% αντίστοιχα.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ