Το deal Ελληνικής - Αps στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η απόκτηση της APS Debt Servicing Cyprus Ltd από την Ελληνική Τράπεζα στάλθηκε στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, σύμφωνα με κοινοποίηση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, η  Hellenic Bank Public Company Ltd με κοινοποίηση της προς την ΕΠΑ γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Η APS Debt Servicing Cyprus Ltd δραστηριοποιείται στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας η οποία αποκτήθηκε από πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια και στη διαχείριση και ανάκτηση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ