Εισπράχθηκαν €31,66 εκ. για τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, στο 90,65% η συμμόρφωση

Στο 90,65% ανήλθε το ποσοστό συμμόρφωσης στην καταβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2016, με το ποσό που εισπράχθηκε να ανέρχεται στα €31,66 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2017, που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Τμήμα Φορολογίας. Το ποσοστό συμμόρφωσης (με βάση τον αριθμό των φορολογουμένων που έχει εκδοθεί έντυπο φορολογίας) για φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο 91,2% και για νομικά πρόσωπα στο 80,35%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους 278.061 φορολογουμένους, κατέβαλλαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας 252.072 φορολογούμενοι, με το Τμήμα να εισπράττει €31.666.638. Το ποσό της έκπτωσης της τάξης του 72,5% που δόθηκε στους φορολογούμενους ανήλθε στα €80.870.083. Το συνολικό ποσό φορολογίας χωρίς την έκπτωση του 72,5% ανέρχεται στα €125.912.817. Προς είσπραξη παραμένει ποσό ύψους €3,7 εκατομμύρια, στο οποίο περιλαμβάνεται η έκπτωση 72,5%, αλλά δεν περιλαμβάνεται η επιβολή τόκων και επιβαρύνσεων που θα επιβληθούν λόγω μη πληρωμής της φορολογίας στο χρονικό περιθώριο που τέθηκε, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Φυσικά πρόσωπα ---------------------- Το ποσοστό συμμόρφωσης των φυσικών προσώπων ανήλθε στο 91,20% καθώς από τα 264.034 φυσικά πρόσωπα, κατέβαλλαν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας τα 240.081, με το κράτος να εισπράττει €19.976.672. Η έκπτωση ανήλθε στα €53.908.897. Το συνολικό ποσό των φορολογιών που εκδόθηκε (χωρίς την έκπτωση του 72,5%) για φυσικά πρόσωπα ανέρχεται στα €78.856.323. Παραμένει ένα ποσό προς είσπραξη (χωρίς τόκων και επιβαρύνσεων) ύψους €1,36 εκατομμύρια, από το οποίο έχει αφαιρεθεί η έκπτωση . Νομικά πρόσωπα ----------------- Το ποσοστό συμμόρφωσης των νομικών προσώπων ανήλθε στο 80,35%, καθώς από τα 14.027 νομικά πρόσωπα κατέβαλλαν τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας 11.271 πρόσωπα με το κράτος να εισπράττει €11.689.965. Η έκπτωση ανήλθε στα €26.961.186. Το συνολικό ποσό των φορολογιών που εκδόθηκε (χωρίς την έκπτωση του 72,5%) για νομικά πρόσωπα ανέρχεται στα €47.056.493. Παραμένει ένα ποσό προς είσπραξη (χωρίς τόκων και επιβαρύνσεων) ύψους €2,31 εκατομμύρια, στο οποίο περιλαμβάνεται η έκπτωση του 72,5%.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ