Διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ με στόχο συμφωνία εντός εξαμήνου

  Αρχίζει σήμερα το πρωί μεταξύ Υπουργού Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου και των κοινωνικών εταίρων ο διάλογος για την τελική ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Στον διάλογο που θα αρχίσει στις 10.00 στο Υπουργείο Εργασίας θα συμμετέχουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Με ανακοίνωση στις 9 Ιανουαρίου, η Υπουργός Εργασίας ευχαριστούσε τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ για την θετική αντιμετώπιση της πρότασης της που αφορά τη μη εφαρμογή οποιασδήποτε μείωσης στους μισθούς των εργαζομένων λόγω ΑΤΑ κατά την διάρκεια του 2017. Επιπλέον, η κ. Αιμιλιανίδου διαβεβαίωνε ότι “θα συνεχίσει εντατικά τον διάλογο για την τελική ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017”. Σημειώνεται ότι στον δημόσιο τομέα η ΑΤΑ παραχωρείται πλέον σε ετήσια βάση νοουμένου ότι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς παρουσιάζουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης και παράλληλα η μεταβολή της ΑΤΑ είναι θετική. Οι μισθοί και οι συντάξεις των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του 50% της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της ΑΤΑ του έτους που προηγείται.  
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ