Από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια

Το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρωζώνη ήταν τον Δεκέμβριο του 2016 το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια στην Κύπρο, την στιγμή που το επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια παρουσίασε αύξηση και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον 12ο μήνα του 2016 που δημοσιοποίησε την Πέμπτη Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τα υψηλότερα της Ευρωζώνης εξακολουθούν να είναι το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά και το επιτόκιο για καταθέσεις από εταιρείες. Επιτόκια Καταθέσεων Ειδικότερα, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2016 οριακή αύξηση στο 1,47%, ποσοστό που αποτελεί το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, πίσω από αυτά της Ολλανδίας και Σλοβακίας. Το μέσο αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι στο 0,45%. Τον προηγούμενο μήνα, το επιτόκιο βρισκόταν στο 1,46%, το οποίο αποτελούσε ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο. Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες αν και υποχώρησε στο 1,29%, σε σύγκριση με 1,36% τον προηγούμενο μήνα, εξακολουθεί να αποτελεί το υψηλότερο με διαφορά της Ευρωζώνης. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης βρίσκεται μόλις στο 0,11%. Επιτόκια Δανείων Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 4,13%, σε σύγκριση με 4,23% τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το τρίτο χαμηλότερο της Ευρωζώνης. Το μέσο αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 4,80%. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας σημείωσε άνοδο φτάνοντας στο 3,03%, σε σύγκριση με 2,95% τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, πίσω από αυτό της Ιρλανδίας που είναι 3,14%. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε πτώση στο 4,05%, σε σύγκριση με 4,10% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,81%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης βρίσκεται μόλις στο 1,36%.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ