Επιχειρήσεις

Εθνική Τράπεζα: Πωλήθηκε χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, αξίας 325 εκατ. ευρώ

Πρόεδρος CIFA: Μεγάλη ζημιά στο όνομα της Κύπρου από τις εξελίξεις στο Επενδυτικό Πρόγραμμα