Οικονομία

Νομοσχέδιο για εξαίρεση θέσεων προαγωγής στην Επιτροπή Οικονομικών

Η καταβολή επιδόματος μητρότητας σε μητέρες που απουσιάζουν σε χώρα εκτός ΕΕ, θα εξετάζεται