ΧΑΚ: Αναστέλλει την διαπραγμάτευση 14 εταιρειών

Την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανακοίνωσε το ΧΑΚ. Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ημερομηνίας 13 Μαΐου 2019, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι η αναστολή είναι αποτέλεσμα της  μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης  των εταιρειών για το έτος που έληξε στις31/12/2018, με βάση το άρθρο 183 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του ΧΑΚ.

Οι εταιρείες είναι:

- Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ 
- Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd 
- CPI Holdings Public Ltd 
- Cyprus Trading Corporation Plc 
- Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
- Elma Holdings Public Company Ltd 
- Ermes Department Stores Plc 
- Woolworth (Cyprus) Properties Plc 
- Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ 
- Harvest Capital Management Public Ltd 
- Liberty Life Insurance Public Company Ltd 
- A.L. Prochoice Group Public Ltd 
- Rolandos Enterprises Public Ltd 
- Regallia Holdings & Investments Public Ltd

Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των πιο πάνω εταιρειών θα ισχύει από την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η απόφαση λήφθηκε, στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με την οποία εάν Εκδότης (εκδότρια εταιρεία), δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία μετάταξης των τίτλων του στην Αγορά Επιτήρησης (Ρυθμιζόμενη Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων του εκδότη (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018, ημερ. 23/1/2018).

Επισημαίνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση τους για το έτος που έληξε στις 31/12/2018.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ