Παρουσία και του ΧΑΚ στο 7ο Ενεργειακό Συμπόσιο

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του κ. Μαρίνο Χριστοδουλίδη, συμμετείχε στο 7ο Ενεργειακό Συμπόσιο με θέμα: “Κύπρος: Τα επόμενα βήματα στη σκακιέρα της ενέργειας” που διοργανώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2019 στη Λευκωσία, από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την εταιρεία Financial Media Way.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέπτυξε σε ομιλία του τις πρωτοβουλίες του ΧΑΚ στον Τομέα της Ενέργειας και τόνισε ότι, με την επαναφορά της Κυπριακής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά κατά τα τελευταία χρόνια, το ΧΑΚ ανέλαβε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του, μία σειρά στοχευμένων δράσεων.

Μεταξύ άλλων, σημειώθηκε ότι το ΧΑΚ κατέστη στις 18 Δεκεμβρίου 2018, ο έκτος μέτοχος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ελλάδος (ΕΧΕ-EnEx), με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του. Το Χρηματιστήριο αυτό, που λειτουργεί σε σύγχρονα αντίστοιχα πρότυπα, προβλέπεται να αποκτήσει μελλοντικά σημαντική πρόσθετη αξία, ενώ παρέχεται με το διαρκές άνοιγμα των Αγορών, η ευκαιρία προς υλοποίηση εκ μέρους του σημαντικών νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Αναφορά έγινε επίσης στην πρωτοβουλία του ΧΑΚ κατά το 2019, όπου υπέβαλε στις 14 Φεβρουαρίου 2019, μία ολοκληρωμένη πρόταση προς ανάληψη εκ μέρους του, της αρμοδιότητας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού, συμβάλλοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο, στην προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ και χρόνια, για το άνοιγμα της ελεύθερης Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Πρόσθετα, αναφέρθηκε ότι το ΧΑΚ, μαζί με τους Συνεργάτες του, με τους οποίους είχε υποβάλει τη σχετική Πρόταση για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού, (Χρηματιστήριο Ενέργειας Ελλάδος, Χρηματιστήριο Αθηνών), θα είναι επιπλέον έτοιμο για να εξυπηρετήσει αντίστοιχες ανάγκες και στην Αγορά Φυσικού Αερίου της Κύπρου. «Συνεπώς, θέτουμε από τώρα την εισήγηση, ότι το ΧΑΚ μπορεί και επιθυμεί να συνεισφέρει, στην κάλυψη των αναγκών και για την Αγορά αυτή» ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε καταληκτικά ότι ο τομέας της Ενέργειας και των επενδύσεων οι οποίες γίνονται σ’ αυτόν, βρίσκονται στις άμεσες και διαρκείς προτεραιότητες και στοχεύσεις του ΧΑΚ και συνεπώς το Χρηματιστήριο, έχει εντάξει στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του, την ενεργό δραστηριοποίηση του και στον τομέα αυτό.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ