Αλλάζουν ΑΤΑ και προσαυξήσεις στην Τρ. Κύπρου

Αλλάζει ο τρόπος παραχώρησης ετήσιας προσαύξησης και ΑΤΑ προς το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου για τα έτη 2018 μέχρι το 2020 στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης. Προβλέπεται επίσης μείωση της συνεισφοράς του εργοδότη στο ταμείο προνοίας από 9% στο 8%.

Η Τράπεζα Κύπρου και η ΕΤΥΚ συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει τις κυριότερες πρόνοιες που θα διέπουν τη συλλογική σύμβαση του προσωπικού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στην εγκύκλιο της η ΕΤΥΚ επισημαίνει την καλή σχέση που κτίζει με τη νέα διεύθυνση και διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου και επικρίνει τη μονόπλευρη σκέψη και τις μονόπλευρες αποφάσεις, κατά την έκφραση της, του τέως διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Τζον Χούρικαν.

Η ΕΤΥΚ διαψεύδει επίσης δημοσίευμα της StockWatch που ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση γίνεται στο πλαίσιο συνεννόησης για αλλαγή στο σύστημα αμοιβών και προαγωγών.

Η ΕΤΥΚ αναφέρεται στην προσπάθεια στήριξης που παρέχει στην Τράπεζα Κύπρου «που ήδη έχει γίνει σε σημαντικό βαθμό», όπως επισημαίνει, εννοώντας την επιτυχία που σημείωσε το πρόσφατο σχέδιο εθελούσιας εξόδου.

«Επιδιώξαμε το συγκερασμό της στήριξης/ανακούφισης των συναδέλφων αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων στήριξης της Τράπεζας για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της», επισημαίνεται στην εγκύκλιο και προστίθεται:

«Το πιο σημαντικό σημείο της υπό συζήτηση πρότασης είναι η καινοτομία που για πρώτη φορά δοκιμάζεται στο χώρο μας και αφορά την ετήσια προσαύξηση. Η ετήσια προσαύξηση για το 2018 έχει ήδη παραχωρηθεί, εκείνο που είναι ανοικτό για τη διάρκεια της σύμβασης είναι τα έτη 2019 και 2020».

Βασικά, η ΕΤΥΚ αναγγέλλει λίγες ώρες πριν από τη συνέλευση των μελών της ότι η παραχώρηση της ετήσιας προσαύξησης αναστέλλεται για μία τριετία.

«Η ηγεσία της ΕΤΥΚ εισπράττοντας το αίσθημα της «αδικίας» από πολλούς συναδέλφους, ειδικά τους νεότερους, ότι οι μισθοί τους είναι για πολλά χρόνια καθηλωμένοι, λόγω κρίσης, αποφάσισε ότι ήταν σωστότερο να ρίξει το βάρος της προσπάθειας της στο να ανακουφίσει σε μεγαλύτερο βαθμό όλους αυτούς που είναι «χαμηλόμισθοι», δικαιολογεί την απόφαση της η συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων.

«Γι’ αυτό το λόγο, η διαπραγματευτική μας ομάδα επεδίωξε/συμβιβάστηκε σε μια εισήγηση που προβλέπει για το 2019 μια ισόποση αύξηση για όλους τους συναδέλφους ίση με €115,00 το μήνα. Το ίδιο θα ισχύει και για το 2020», σημειώνει.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι το συνολικό κόστος για την τράπεζα παραμένει το ίδιο.

Ισχυρίζεται η συντεχνία ότι η ρύθμιση αυτή δεν καταργεί τις υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες και η αύξηση (€115 + €115) θα είναι εντός των συμφωνημένων με την ΕΤΥΚ κλιμάκων και στην οποία είναι τοποθετημένος ο κάθε υπάλληλος ανάλογα με το βαθμό του.

Από τη συμφωνία ευεργετούνται οι κλητήρες και οι καθαρίστριες.

Για τους γραφείς, η ρύθμιση αυτή ωφελεί ιδιαίτερα όσους είναι στα πρώτα στάδια της κλίμακας του γραφέα, που πιθανόν να είχαν ετήσια προσαύξηση με βάση τις υφιστάμενες κλίμακες €21,20 ή €54,13 ή €84,98.

Για τους υπόλοιπους γραφείς το ποσό των €115,00 είναι περίπου το ίδιο με αυτό που θα έπαιρναν με την προσαύξηση τους με βάσει τις υφιστάμενες κλίμακες.

Η ΕΤΥΚ συνοψίζει τη διευθέτηση αυτή ως εξής:

«Συνοπτικά μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί ότι όποιος έχει σήμερα €2,500 μηνιαίες απολαβές (βασικό + τιμάριθμο) περίπου θα πάρει τα ίδια λεφτά ως ετήσια προσαύξηση» και προσθέτει:

«Το ευεργέτημα αυτό επηρεάζει/καλύπτει τις κλίμακες των καθαριστριών, κλητήρων, γραφέων και ειδική κλίμακα. Επίσης όσοι είναι στην κλίμακα του Υποτμηματάρχη θα έχουν μία μικρή διαφορά περίπου €5,00 το μήνα. Ενώ για τους υπόλοιπους αξιωματούχους η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη».

Η συντεχνία, στην προσπάθεια της να προλειάνει τυχόν αντιδράσεις, ζητά την κατανόηση προκαταβολικά των διευθυντικών στελεχών» για τη ρύθμιση της διετίας αυτής (2019 – 2020) και τους υπενθυμίζει ότι «από το 2021 θα επανέλθουμε στις συμφωνημένες κλίμακες».

«Το όφελος των χαμηλόμισθων θα είναι μεν άμεσα (€230) αλλά πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια αφού με τις αυξήσεις (€230) θα τους βοηθήσει άμεσα να ξεπεράσουν τις μικρές ετήσιες προσαυξήσεις της κλίμακας και στο μέλλον».

«Όλες οι προσαυξήσεις», προσθέτει η ανακοίνωση, «θα είναι μεγαλύτερες των €115 κατ’ έτος, βάσει των υφιστάμενων κλιμάκων».

Η ΕΤΥΚ αναγγέλλει και την αναστολή παραχώρησης της ΑΤΑ η οποία, όπως τονίζει, θα παραμείνει ως έχει.

Σημειώνει ότι θα επανέλθει από 01/01/2021 και θα παραχωρείται με τις προβλεπόμενες αυξήσεις.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ έχουν ήδη καταθέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση των συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα κατάργηση της ΑΤΑ.

Στην ανακοίνωση της ΕΤΥΚ δεν διευκρινίζεται ποιες θα είναι «οι προβλεπόμενες αυξήσεις».

Σε ότι αφορά το ταμείο προνοίας στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για το 2020 θα είναι στο 8% και από 01/01/2021 στο 9%.

Σήμερα ο εργοδότης καταβάλλει ως συνεισφορά στο ταμείο προνοίας 9%.

Η ΕΤΥΚ εκφράζει ικανοποίηση ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, η τράπεζα πρέπει να προχωρήσει στη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που θα υπάρχουν, κενές τη δεδομένη στιγμή.

Επαναβεβαιώνει στην πρόταση τη θέση ότι οι συμφωνίες μεταξύ ΕΤΥΚ και Τράπεζας Κύπρου εξακολουθούν να ισχύουν με βάση και τις νέες πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης 2018 -2020.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ