Αυξήθηκε κατά €199 εκ. το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο το 2019, μειώθηκαν πέραν του €1 δισ. οι εξαγωγές

Η σημαντική μείωση των εξαγωγών αγαθών το 2019, πέραν του €1 δισεκατομμυρίου, οδήγησε σε αύξηση κατά €199,6 εκατομμύρια του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου, σε σύγκριση με το 2018, κι αυτό παρά τη σημαντική μείωση των εισαγωγών.

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.089,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με €4.890,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 ήταν €8.235,9 εκ. σε σύγκριση με €9.200,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018.
 
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 ήταν €3.146,2 εκ. σε σύγκριση με €4.309,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018.

Επίσης, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 ήταν €1.300,4 εκ. σε σύγκριση με €1.565,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 ήταν €1.185,3 εκ. σε σύγκριση με €1.450,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018.
 
Τέλος, οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 ήταν €96,6 εκ. σε σύγκριση με €94,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ